Pranešimas apie cookies

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Viešoji įstaiga „Krizinio nėštumo centras“ yra nevyriausybinė organizacija, įkurta padėti moterims, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo, taip pat padėti moterims sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą ar pogimdyminę depresiją.

Vykdydami savo veiklą mes susiduriame su itin jautriais asmens duomenimis, privataus gyvenimo informacija, todėl šių duomenų saugumas ir jų rūpestingas tvarkymas yra mūsų prioritetas. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

Todėl šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pristatome:

 • kokius jūsų asmens duomenis tvarkome

 • kokiais tikslais tai darome

 • kokius teisėtus pagrindus tam turime

 • kiek laiko šiuos duomenis saugome

 • ir kitą jums aktualią informaciją

Prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą, nes tokiu būdu supažindiname jus su sąlygomis, kurios taikomos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu Jums kiekvieną kartą lankantis https://neplanuotasnestumas.lt interneto svetainėje, mūsų Facebook paskyroje „Neplanuotas nėštumas“ (nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį naudojate), pas mus dirbant ar savanoriaujant, ar kitaip su mumis bendradarbiaujant.

Ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje. Joje visada rasite aktualią šios Politikos redakciją.

KAS MES ESAME?

Mūsų rekvizitai:

 • Viešoji įstaiga „Krizinio nėštumo centras“

 • Juridinio asmens kodas: 303165907

 • Buveinės adresas: Paco g. 4, Vilnius

 • Mob. Nr. : +370 603 57912

 • El. paštas: pagalba@neplanuotasnestumas.lt

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

 • Jeigu Jūs siekiate mūsų centro teikiamos pagalbos ir skambinate mums telefonu arba atsiunčiate mums el. laišką, renkame tuos Jūsų duomenis, kuriuos mums suteikėte pokalbio metu ar el. būdu.

 • Jeigu Jūs siekiate mūsų centro teikiamos pagalbos ir pradedate su mumis pokalbį socialiniame tinkle „Facebook“, saugome visą susirašinėjimo metu iš Jūsų gautą informaciją ir patį komunikacijos su Jumis turinį;

 • Jeigu Jūs nusprendžiate pasidalinti savo istorija arba atsiųsti mums savo atsiliepimą, dažniausiai juos nuasmeniname prieš publikavimą. Visgi savo pasirinkimu galite mums perduoti savo asmens duomenis:

  • Vardą

  • Jūsų vaiko vardą

  • Jūsų vaiko ar savo pačios atvaizdą

  • Bet kokią kitą asmeninę informaciją, kurią pasirenkate mums perduoti

Istoriją su Jūsų asmens duomenimis viešiname tik gavę Jūsų rašytinį sutikimą.

 • Teikdami Jums savo paslaugas (konsultacijas, psichologinę ar socialinę pagalbą, finansinę paramą, saugią gyvenamą vietą ir kt.) renkame:

  • Vardą, pavardę (neprivaloma)

  • Asmens kodą (finansinei paramai suteikti)

  • Gyvenamosios vietos adresą (paramai į namus atvežti)

  • Gimimo datą ir/ar amžių (dėl pilnametystės nustatymo)

  • Elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį (susisiekimui su Jumis)

  • Informaciją apie išsilavinimą, studijas ar lankomą mokyklą, užimamas pareigas, dirbamą darbą (finansinei paramai bei socialinei pagalbai suteikti)

  • Jūsų ar Jūsų vaikų nuotraukas (renkame tik turėdami Jūsų sutikimą šiuos duomenis viešinti)

  • Informaciją apie situaciją, kurioje esate:

   • Sveikatos duomenys (nėštumas, persileidimas, abortas, Jūsų ar vaisiaus ligos, priklausomybės, kiti situacijai svarbūs sveikatos duomenys), darbingumo lygis ar nedarbingumas – ginekologo, psichologo ar teisininko konsultacijai suteikti, pasirengti gimdymui bei vaikelio auginimui;

   • Duomenys apie šeimos narius, jų problemas – psichologinei, teisinei ar socialinei pagalbai suteikti;

   • Duomenys apie finansinę padėtį, kasmėnesines pajamas, banko sąskaitos numeris – materialinei, finansinei paramai suteikti;

   • Kita informacija, reikalinga konkrečioje situacijoje atitinkamai pagalbai suteikti.

 • Siekdami Jus įtraukti į savanorių sąrašus, renkame:

  • Vardą, pavardę

  • Elektroninio pašto adresą

  • Telefono ryšio numerį

  • Miestą, kuriame galite savanoriauti

  • Gimimo datą

  • Informaciją apie Jūsų išsilavinimą, dabartinį užsiėmimą

  • Jūsų savanoriavimo patirtis ir organizacijas, kuriose savanoriavote

  • Pageidaujamą savanoriavimo veiklą pas mus

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pranešti Jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o taip pat rinkdami paramą savo centro veikloms vykdyti, renkame:

  • Vardą, pavardę

  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą, adresą bei Jūsų užimamas pareigas

  • Elektroninio pašto adresą

  • Telefono ryšio numerį

  • Rinkdami paramą savo veiklai vykdyti taip pat fiksuojame susisiekimo su Jumis datą, komunikacijos santrauką (kas buvo susitarta, su kuo buvo kontaktuota ir pan.), rėmimo istoriją (kokia suma ir kada buvo paremta); taip pat galime rinkti vadovo kontaktinius duomenis ir kitą viešai prieinamą informaciją (pvz., darbuotojų skaičių, įmonės apyvartą, teisinę formą ir pan.)

 • Siekdami sudaryti paslaugų, paramos ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, renkame:

  • Vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės kortelės ar paso duomenis

  • Individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numerį

  • Įmonės, įstaigos, organizacijos, kurią atstovaujate, pavadinimą ir Jūsų pareigas

  • Gyvenamosios vietos ar buveinės adresą

  • Banko sąskaitos numerį

  • Elektroninio pašto adresą

  • Telefono numerį

  • Parašą

  • Vykusią komunikaciją (socialiniame tinkle, raštu ar elektroniniu paštu)

 • Darbuotojų atrankos į „Krizinio nėštumo centras“ siūlomas darbo vietas tikslu galime rinkti:

  • Gyvenimo aprašymą

  • Rekomendacijas

  • Vardą, pavardę

  • Gimimo datą

  • Gyvenamosios vietos adresą

  • Telefono ryšio numerį

  • Elektroninio pašto adresą

  • Išsilavinimą, kvalifikaciją

  • Esamos ar buvusios darbovietės(-čių) pavadinimą(-us)

  • Informaciją apie tai, kokį darbą asmuo pageidauja dirbti

 • Darbo sutarčių sudarymo, darbuotojų darbo administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, galime rinkti bei tvarkyti darbuotojų:

  • vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą

  • gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą

  • informaciją apie atliekamas/atliktas darbines funkcijas, pareigų pavadinimą

  • informaciją apie atostogas ir ligos laikotarpius, komandiruotes

  • banko sąskaitos numerį, į kurį vedamas darbo užmokestis

  • socialinio draudimo numerį

  • asmens dokumento rekvizitus

  • informaciją, susijusią su sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją apie darbingumo lygį ir nedarbingumą

  • medicinos knygelė

  • informaciją apie išsilavinimą, kvalifikaciją, studijas, mokymus (renkame šių dokumentų kopijas vykdydami projektų paraiškoms keliamus reikalavimus)

  • darbuotojo automobilio ar kitos transporto priemonės valstybinį numerį civilinėms sutartims sudaryti

 • Savanoriškos veiklos sutarčių sudarymo, savanorių veiklos administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, galime rinkti bei tvarkyti savanorių:

  • vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą

  • gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą

  • asmens dokumento rekvizitai

  • informaciją apie išsilavinimą, kvalifikaciją, studijas ir mokymus (renkame šių dokumentų kopijas vykdydami projektų paraiškoms keliamus reikalavimus)

  • informaciją apie atliekamas/atliktas darbines funkcijas, pareigų pavadinimą

  • savanorio automobilio ar kitos transporto priemonės valstybinį numerį civilinėms sutartims sudaryti

  • informaciją, susijusią su sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją apie darbingumo lygį ir nedarbingumą

 • Vidinės ir išorinės komunikacijos apie savo veiklą stiprinimui, su darbuotojo (savanorio) sutikimu renkame:

  • duomenis, susijusius su darbuotojo (savanorio) atvaizdu, garso ar vaizdo medžiaga, kuriuose darbuotojas (savanoris) atvaizduotas vienas ir kuri sukurta darbuotojui (savanoriui) vykdant jo darbo ar savanoriškos veiklos funkcijas arba dalyvaujant  mūsų organizuotuose renginiuose

Atkreiptinas dėmesys, jog darbuotojo (savanorio) sutikimo prašome tik tokių atvaizdų, garso ar vaizdo medžiagos viešinimui, kuriuose darbuotojas (savanoris) atvaizduotas vienas. Bendrų nuotraukų, garso ar vaizdo medžiagos atveju (t.y., medžiagoje esant keliems darbuotojams (savanoriams)) šiuos duomenis viešiname siekdama užtikrinti vidinę ir išorinę komunikaciją apie savo veiklą, vadovaudamasi teisėto intereso pagrindu, ir užtikrindami, jog tokie duomenys gali būti viešinami tik mūsų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose, siunčiamuose naujienlaiškiuose ar kituose pranešimuose, įskaitant pranešimus žiniasklaidai ir/ar mūsų patalpose;

 • Nuomonės formuotojų („influencerių“) administravimo tikslu, renkame nuomonės formuotojo:

  • vardą, pavardę

  • telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Mes pabrėžiame, jog nerenkame ir netvarkome perteklinių asmens duomenų. Visi duomenys, kuriuos renkame, yra būtini siekiant užtikrinti tinkamą ir pritaikytą paslaugų teikimą.

KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

 • Jeigu Jūs nusprendžiate su mumis susisiekti telefonu ar el. paštu, duomenis renkame:

  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Vienkartinio kontakto su mumis atveju jūsų telefono numerį (jeigu skambinote mums telefonu) bei el. laišką (jeigu rašėte mums laišką) pašaliname po 3 mėnesių nuo jo gavimo.

 • Jeigu Jūs nusprendžiate atsiųsti mums savo atsiliepimą arba pasidalinti savo istorija, duomenis renkame:

  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

Nuasmenintas istorijas ir atsiliepimus saugome neribotai. Istorijas su Jūsų asmens duomenimis saugome 15 metų nuo gavimo dienos.

 • Teikdami Jums savo paslaugas (konsultacijas, psichologinę ar socialinę pagalbą, finansinę paramą, saugią gyvenamą vietą ir kt.), duomenis renkame:

  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

  • turėdami teisėtą interesą įsitikinti, kad mūsų teikiamų paslaugų jums tikrai reikia, bei įvertinti, kokios tiksliai paslaugos Jums yra reikalingos (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 5 metus nuo tada, kai nustosite naudotis VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ paslaugomis.

 • Siekdami Jus užregistruoti į savanorių sąrašą, duomenis renkame:

  • siekdami sudaryti sandorį (Reglamento 6 str. 1(b))

  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 3 metus po savanorio sutarties su mumis nutraukimo dienos.

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami pranešti Jums aktualią informaciją apie save ir savo teikiamas paslaugas, o taip pat rinkdami paramą savo centro veikloms vykdyti, duomenis galime rinkti:

  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f)). Remiamės šia asmens duomenų tvarkymo sąlyga, kai ieškome paramos savo veiklai vykdyti. Jūsų parama gali padėti į mus pagalbos besikreipiantiems asmenims, todėl kontaktuojame su Jumis turėdami teisėtą interesą tą daryti. Nepaisant to, mes taip pat gerbiame Jūsų teisę į duomenų apsaugą, tad jeigu ateityje nepageidautumėte gauti mūsų prašymų, kvietimų ir kitos informacijos, informuokite mus apie tai el. laišku ar skambučio metu. Gavę Jūsų atsisakymą, mes nedelsiant pašalinsime Jūsų duomenis ir ateityje nekontaktuosime su Jumis.

Šiuos duomenis saugome 10 metų nuo Jūsų paskutinės paramos suteikimo dienos.

 • Siekdami sudaryti paslaugų, paramos ir kitas sutartis bei vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, duomenis renkame:

  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))

  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))

  • turėdami teisėtą interesą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome sutarties galiojimu metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo.

 • Darbuotojų atrankos į „Krizinio nėštumo centro“ siūlomas darbo vietas tikslu, duomenis renkame:

  • turėdami Jūsų sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

  • turėdami teisėtą interesą išsirinkti tinkamiausią kandidatą į laisvą darbo vietą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 30 dienų po atitinkamos atrankos proceso pabaigos, išskyrus, kai taikytinais teisės aktais nustatyta kitaip. Atrankos proceso pabaiga laikomas atrinkto kandidato išbandymo laikotarpio (3 mėnesiai) pasibaigimas.

 • Darbo sutarčių sudarymo, darbuotojų darbo administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, duomenis renkame:

  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))

  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))

  • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome teisės aktų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso, mokesčių ir kitų įstatymų) nustatyta tvarka, taip pat Lietuvos vyriausiojo archyvaro rekomenduojamais dokumentų saugojimo terminais.

 • Savanoriškos veiklos sutarčių sudarymo, savanorių veiklos administravimo, vykdymo, apskaitos ir nutraukimo tikslais, duomenis renkame:

  • siekdami įvykdyti sutartį (Reglamento 6 str. 1(b))

  • vykdydami teisines prievoles (Reglamento 6 str. 1(c))

  • turėdami teisėtą interesą tą daryti (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 10 metų po sutarties pasibaigimo.

 • Vidinės ir išorinės komunikacijos apie savo veiklą stiprinimui, duomenis renkame:

  • jeigu darbuotojas (savanoris) atvaizduotas vienas - turėdami jo sutikimą (Reglamento 6 str. 1(a))

  • bendrų nuotraukų, garso ar vaizdo medžiagos atveju vadovaujamės teisėtu interesu informuoti apie savo veiklą bei formuoti savo įvaizdį (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome ne ilgiau, nei 5 metus po darbuotojo (savanorio) sutarties pabaigos.

 • Nuomonės formuotojų („influencerių“) administravimo tikslu, duomenis renkame:

  • siekdami sudaryti sandorį (Reglamento 6 str. 1(b))

  • turėdami teisėtą interesą siekti bendradarbiavimo (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome iki nuomonės formuotojo pareikalavimo nutraukti jo asmens duomenų tvarkymą.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmeninius duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekdami kokybiškai vykdyti savo paslaugas bei tinkamai įgyvendinti asmens duomenų tvarkymo tikslus. Kalbant konkrečiai, Jūsų duomenys gali būti perduodami:

 • Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, reklamos, audito, teisines ir kitas paslaugas;

 • Valstybinėms priežiūros ir teisėsaugos institucijoms, socialinę paramą teikiančioms institucijoms (savivaldybių socialinių paramų, socialinių reikalų ir sveikatos, piniginės paramos, globos ir rūpybos skyriams ir kt.);

 • Google (Google Analytics ir Youtube paslaugos), duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia;

 • Facebook, Inc., duomenys perduodami į JAV. Duomenys saugomi pagal „Privacy Shield“ programą, apie kurią plačiau pasiskaityti galite čia;

Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Nors mes imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė nei internetu atliekama operacija, nei kompiuterių sistema ar tuo labiau belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme Jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų Jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę Jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

 • Pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

 • Prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;

 • Pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;

 • Nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkomi jūsų asmens duomenis, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;

 • Pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, kai tai daroma vadovaujantis mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtais interesais;

 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar turite bet kokį kitą prašymą ar nurodymą, susijusį su jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@neplanuotasnestumas.lt

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame ir neatsakome už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi mūsų interneto svetainėje www.neplanuotasnestumas.lt, mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą www.neplanuotasnestumas.lt svetainėje bei daugiau sužinoti apie www.neplanuotasnestumas.lt  svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir www.neplanuotasnestumas.lt teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau www.neplanuotasnestumas.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie www.neplanuotasnestumas.lt svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

Slapukų naudojimas www.neplanuotasnestumas.lt svetainėje:

Slapukas

Aprašymas

Galiojimo terminas

iclcurrent_language

Vartotojo kalbos pasirinkimas

1 metai

euCookiesAcc

Vartotojo sutikimui su slapukų politika išsaugoti.

1 metai

_ga

Naudojamas atskirti vartotojus.

2 metai

_gid

Naudojamas atskirti vartotojus.

24 valandos

_gat

Naudojamas užklausų srauto valdymui.

1 metai

SUSISIEKITE SU MUMIS

Asmens duomenų tvarkymo politika nėra aiški? Turite klausimų, prašymų, nusiskundimų? Pasikalbėkime apie tai! Savo užklausas siųskite el. paštu info@neplanuotasnestumas.lt

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę „sutinku“ sutiksite su slapukų įrašymu. Daugiau informacijos privatumo politikoje.