Paskaitos jaunimui

Mūsų lektoriai:

Lilijana Marcinkevičiūtė

Edvinas Dauknys

Per 9-erius centro gyvavimo metus Krizinio nėštumo centro lektoriai pravedė 598 paskaitas, jas išklausė virš 14 900 vyresniųjų klasių moksleivių.

Paskaita, skirta 9 – 12 klasių moksleiviams – “Žmogaus gyvybės kultūra. Gyvybės vystymasis iki gimimo, neplanuotas nėštumas, išeitys bei pasekmės”.

 

 Paskaitos tikslas – ugdyti atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į tarpusavio bei lytinius santykius, šeimos kūrimą grįstą tarpusavio pagarba ir atsakomybėmis, ugdyti atsakingą požiūrį į tėvystę/motinystę bei šviesti jaunimą apie besąlygišką žmogaus gyvybės vertę nuo jo pradėjimo iki natūralios mirties, žmogaus vystymąsi iki gimimo ir aborto pasekmes.

 

Uždaviniai:

 

1.Suteikti žinių jaunimui apie žmogaus gyvybės vystymąsi iki gimimo ir tos gyvybės besąlyginę vertę.

2.Ugdyti atsakingą požiūrį į lytinius santykius ir natūralias jų pasekmes, skatinant prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

3.Šviesti jaunimą apie lytiškai plintančias ligas, nėštumo planavimą, neplanuoto nėštumo sprendimus ir nėštumo nutraukimo pasekmes.

4.Ugdyti jaunimo supratimą apie ruošimosi kurti šeimą, pagarbos pradėtai gyvybei ir vienas kitam svarbą.

5.Socialinės atsakomybės ir jautrumo kito situacijai ugdymas, mokantis suteikti pagalbą draugui susidūrus su neplanuoto nėštumo problema.

Metodai: teorija ir audiovizualinė medžiaga bei diskusijų grupelės.

 

Trukmė: 1,5 val. (2 pamokos).

 

Paskaita, skirta 7- 8 klasių moksleiviams “Paauglystės virsmas. Atradimai ir pavojai, džiaugsmai ir klaidos”

Paskaitos-diskusijos tikslas – ugdyti atsakingą ir pagarbų jaunimo požiūrį į lytiškumą, susiejant lytiškumą su atsakingais meilės santykiais; supažindinti su tam tikromis rizikingo lytinio elgesio pasekmėmis: neplanuotu nėštumu bei aborto pasekmėmis, pornografijos žala.

Uždaviniai:

  1. Suteikti žinių jaunimui apie paauglystėje vykstančius brandos pokyčius tiek fiziologiniu, tiek emociniu lygmeniu.
  2. Diskutuoti su jaunimu apie bręstančio lytiškumo tikslą, susiejant lytiškumą su pasiruošimu atsakingos meilės santykiui.
  3. Suteikti žinių jaunimui apie žmogaus gyvybės vystymąsi iki gimimo ir tos gyvybės besąlyginę vertę.
  4. Aptarti galimas rizikingo lytinio elgesio pasekmes: neplanuotą nėštumą ir nėštumo nutraukimą, pornografijos įtaką besivystančiam žmogui.
  5. Ugdyti jaunimo supratimą apie ruošimosi kurti šeimą, pagarbos pradėtai gyvybei ir vienas kitam svarbą.
  6. Pagarbos ir jautrumo ugdymą žmogaus orumui gerbiant savo ir kitų besikeičiantį kūną, bei emocinius pokyčius.

Metodai: pasakojimas su pavyzdžiais iš gyvenimo ar asmeniniais lektorių liudijimais, audiovizualinė medžiaga (filmas, liudijimai), diskusijos grupėje, tikro dydžio  vaisiaus vystymosi silikoniniai modeliukai.

Trukmė: 1 val., vienoje paskaitoje optimalus dalyvių skaičius apie 30.

 

Dėl seminarų teirautis: info@krizinionestumocentras.lt